Procedury stosowania zasłon

Odpowiedzialność zawodników

  • Zawodnik N jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie pudełka rozdaniowego na tacy i zdejmowanie go z tacy po rozegraniu rozdania.
  • Zawodnicy N i S (odpowiednio) są odpowiedzialni za przesuwanie tacy pod zasłoną na jej drugą stronę.
  • Zawodnik W jest odpowiedzialny za zamykanie ruchomej części zasłony.

Prawidłowy przebieg gry

Gracze N i E siedzą przez cały czas po tej samej stronie zasłony. Procedura jest następująca: N umieszcza pudełko na tacy. Ruchoma część zasłony zostaje opuszczona (i pozostaje w tym położeniu przez cały czas licytacji) tak, aby taca mogła przesunąć się tylko pod nią. Gracze wyjmują karty z pudełka. Po zgłoszeniu zapowiedzi przez obu graczy z tej samej strony zasłony, N oraz S przesuwają tacę pod przesłoną tak, aby była widoczna dla graczy po drugiej stronie. Gracze zgłaszają zapowiedzi w ten sam sposób i przesuwają tacę z powrotem. Tę procedurę utrzymuje się aż do zakończenia licytacji. Po przeglądnięciu licytacji przez wszystkich czterech graczy (równoważne do prawa żądania powtórzenia licytacji) umieszczają oni swoje kartki licytacyjne w kasetach licytacyjnych.

Pierwsze wyjście przy grze za zasłoną ma specjalną procedurę. Należy wistować zakrytą kartą, a przeciwnik wistującego, siedzący po tej samej stronie zasłony powinien anonsować jego wykonanie (np. poprzez zapukanie w zasłonę). Partner wistującego podnosi (lub inicjuje podniesienie) ruchomą część zasłony tak, aby wszyscy gracze mogli widzieć karty dziadka i karty zagrywane do kolejnych lew.

Alertowanie

  • Zawodnik licytujący zapowiedź umowną musi ją alertować przeciwnikowi znajdującemu się po tej samej stronie zasłony, używając w tym celu kartki z napisem „alert”. Podobnie postępuje jego partner, gdy taca z licytacją znajdzie się po drugiej stronie zasłony. Odpowiedzialność za upewnienie się, że przeciwnik został ostrzeżony spoczywa na alertującym graczu.
  • Zalecaną formą alertowania przy zasłonach jest położenie kartki „alert” na ostatniej zapowiedzi przeciwnika, w jego segmencie tacy. Gracz, który został ostrzeżony, musi potwierdzić przyjęcie tego do wiadomości przez zwrócenie kartki „alert” przeciwnikowi.
  • Wyjaśnień o znaczeniu licytacji udziela się na piśmie, odpowiadając na pytania zadane również na piśmie. Pytania w czasie rozgrywki zadaje się na piśmie, przy opuszczonej części ruchomej zasłony. Po udzieleniu odpowiedzi ruchomą część zasłony podnosi się.
  • Jeżeli zawodnicy przy stole przyjmą inny sposób komunikacji, np. ustny, nie mogą domagać się rekompensaty w przypadku niezrozumienia wyjaśnień przeciwnika.
  • Przed zakończeniem rozgrywania rozdania nie jest dozwolone jakiekolwiek porozumiewanie się odnośnie pytań lub odpowiedzi z graczami po drugiej stronie zasłony.

Tempo licytacji

Określenie zaistnienia nieprawidłowego tempa przesunięcia tacy może być dokonane tylko przez graczy, którzy odbierają tacę. Z tego względu zwrócenie uwagi przez gracza na naruszenie tempa licytacji po jego stronie zasłony jest wykroczeniem, które powoduje utratę praw strony niewykraczającej. Opóźnienie przekazania tacy w granicach 15 sekund nie uznaje się za czas wystarczający do przekazania nielegalnej informacji.

Gdy w czasie licytacji przeciwnik działa zbyt szybko, właściwym jest powrót do normalnego tempa albo przez opóźnienie własnej zapowiedzi (kładąc kartkę licytacyjną przed sobą, ale nie na tacy) albo opóźniając przesunięcie tacy.

Widzowie

Widzowie nie mogą zajmować miejsc z możliwością oglądania kart więcej niż jednego gracza

Na podstawie Regulaminu Zawodów PZBS i Międzynarodowego Prawa Brydżowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.