Nakazać, zakazać lub przygwoździć – wist ze złej ręki

Zawistowano odkrytą kartą ze złej ręki. Co się dzieje (poza przywołaniem sędziego)?

 1. Prawidłowy rozgrywający może zaakceptować ten wist wykładając swoje karty jako dziadka i wyłączyć się z rozgrywki.
 2. Może także zaakceptować wist, prosząc partnera o wyłożenie dziadka i dokładając kartę ze swojej ręki.Jeżeli obejrzał wcześniej jakąkolwiek kartę partnera – nie ma wyboru, musi tak zrobić.
 3. Nie akceptuje wistu, karta wistu staje się kartą przygwożdżoną
  1. Rozgrywający może nakazać wistującemu wist w kolor karty przygwożdżonej, karta ta zostaje dołączona do ręki bez dalszych następstw.
  2. Rozgrywający może zakazać wistu w kolor karty przygwożdżonej – zakaz obowiązuje dopóki wistujący jest „przy piłce” – nie można ściągnąć bocznego asa i wyjść w kolor karty przygwożdżonej. Również teraz karta jest dołączana do ręki.
  3. Brak działań, karta przygwożdżona będzie musiała być dołożona przy pierwszej sposobności:
   • do koloru
   • jako wyrzutka nie do koloru
   • jako karta wyjścia

Jeżeli rozgrywający obejrzał (wbrew przepisom) karty dziadka, to wówczas nie ma on wyboru, musi on zaakceptować wist poza kolejnością (opcja 1).

Na „spryciarzy”, którzy będą chcieli ukarać rozgrywającego za oglądanie dziadka wistując ze złej ręki, gdy wydaje im się że znają wist kładący jest przepis-wytrych 23:

23. ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI WYRZĄDZENIA SZKODY 

Ilekroć sędzia uzna, że wykraczający w chwili popełniania nieprawidłowości mógł zdawać sobie sprawę, że ta nieprawidłowość może przynieść stratę stronie niewykraczającej, powinien nakazać kontynuowanie licytacji i rozgrywki (jeżeli nie jest zakończona). Po zakończeniu rozgrywki sędzia orzeka wynik rozjemczy, jeżeli uzna, że strona wykraczająca odniosła w ten sposób korzyść*

*   Na przykład, przez wymuszony pas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.